Kontra, rekontra…

… illetve a végtelenbe és tovább!

… avagy a Hatvan-Boldog közötti kerékpárút igaz története 5. rész

Rögtön azzal kezdeném, hogy miért ezt a címet választottam. A kontra és a rekontra kifejezés a kártyajátékok világában közismert, akkor használatos, amikor valakinek a bemondását az ellenfél megpróbálja ?megfogni?, a tétet bemondó játékosnak viszont az a véleménye, hogy ez nem lehetséges (kontra, rekontra).

Buzz Lightyear a Toy Story című rajzfilm egyik főszereplőjének kedvenc mondása pedig azért került a címbe (?…a végtelenbe és tovább!?) mert erre a helyzetre ezt igazán helyénvalónak találtam. Egy műanyag figura, aki űrpilótának képzeli magát és ennek megfelelően viselkedik, engem nagyon emlékeztet a polgármester viselkedésére.

Horváth Richárd megpróbálja elhitetni, hogy komolyan szeretne megnyugtató megoldást, de minden jel szerint a kivitelező érdekeit képviseli, mert nem ahhoz ragaszkodik, hogy I. osztályú minőségben elkészüljön az út, hanem mindenféle toldozgatásokba-foltozgatásokba egyezik bele.

A kivitelező geotechnikai szakértői véleményt készíttetett, amelyhez természetesen az igazságügyi szakértő hozzáfűzte a véleményét. Itt azért álljunk meg és tisztázzuk, mi is az a geotechnika!

A geotechnika azon tudományok és módszerek összessége, melyek az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások elemzésével, ezek, illetve az ezekből eredő problémák értékelésével és megoldásával foglalkozik. (forrás: digitális tankönyvtár). Ebből adódóan mivel csak a probléma részterületét boncolgatja, nem is lehet teljes mértékben elfogadni. Erre utal az igazságügyi szakértő, amikor a következőket írja: ?A geotechnikai szakértői vélemény kifejezetten geotechnikai kérdésekkel foglalkozik, útépítési, magassági vonalvezetési, illetve kerékpárútra vonatkozó aszfalt rétegrendi kérdéseket nem vizsgál.? Úgy gondolom, hogy az egész maszatolás ennél a pontnál teljesen meg is bukik. Na de nézzük az igazságügyi szakértő ?ellenvéleményét?, mint ahogyan megszoktuk, természetesen módosítás nélkül, csupán a neveket pontoztam ki, illetve a véleményem szerint lényegesebb részeket sárga színnel kiemeltem.

 1. Előzmények, megbízás

Az ……. Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. Hatvan Város Önkormányzat megbízásából, 2016. január 29.-én 2/2016 munkaszám alatt, Igazságügyi Műszaki Szakértői Véleményt – (továbbiakban: magánszakértői vélemény) – készített a Zagyva folyó töltésén elkészült kerékpárút – (Hatvan-Boldog közötti szakaszának) – szakértői vizsgálatáról.

A …….. Bt megbízásából – (mely cég a Hatvan – Boldog közötti kerékpárút szakasz kiviteli terveinek készítője) – a ….. Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszéke 2016. április 1-jei keltezéssel Geotechnkai szakértői véleményt készített a Hatvan – Boldog közötti kerékpárút károsodásairól. A szakértői vélemény helyzetfeltárási és helyreállítási javaslati fejezeteket tartalmaz.

Hatvan Város Önkormányzat Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Iroda ………. irodavezető megbízta az ………. Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft.-t (…… igazságügyi szakértőt – (továbbiakban: magánszakértő) – mint a témában korábban készített szakértői vélemény szerzője, hogy az elkészült geotechnikai szakvéleményre szakértői észrevételeket tegyen.

 1. Szakértői észrevételek

Általánosságban megállapítható, hogy a geotechnikai szakértői vélemény, mely 12 pontból és 16 oldalból áll, alapos, részletes munka, melynek főbb megállapításaival a magánszakértő teljes mértékig egyetért.

Az egyes eltérő megállapításokat pontonként részletezem, hivatkozva a geotechnikai szakvélemény pontjaira és oldalaira.

Vélhetően a geotechnikai szakvélemény készítői munkájuk készítése során a hivatkozott magánszakértői véleménnyel nem rendelkeztek, így egyes kivitelezéssel kapcsolatos dokumentált részlet információknak nem lehettek a birtokában. A geotechnikai szakértői vélemény kifejezetten geotechnikai kérdésekkel foglalkozik, útépítési, magassági vonalvezetési, illetve kerékpárútra vonatkozó aszfalt rétegrendi kérdéseket nem vizsgál.

 1. Részletes észrevételek

A geotechnikai szakvélemény 1,2,3,4,5 pontjainak vizsgálati megállapításaival a magánszakértő egyetért.

A 6.pont (5. oldal) Tervezett és megépült pályaszerkezet:

?A rendelkezésre álló tervek és szóbeli információk alapján a kerékpárút az alábbi pályaszerkezeti rétegrenddel épült meg: 4 cm AC-8 aszfaltbeton kopóréteg

 • 30 cm mechanikai stabilizáció, felül 5 cm kiékelő réteggel
 • lehumuszolt töltéskorona”

A lehumuszolt töltéskorona nem dokumentált (lásd magánszakértői vélemény 18-19 oldal). Ez a tény összhangban van a pályaszint emelésével (lásd magánszakértői vélemény 27-28. oldal).

A Geoechnikai szakvélemény 7. pontjával magánszakértő egyetért. A Geoechnikai szakvélemény 8. pont 8. oldal +14+150 – kb. 16+700 km.sz. között Jellemző károsodások a repedések tágassága jellemzően kismértékű, jelentősebb szintkülönbségek, süllyedések nem láthatók a szakaszon. A repedések további tágulására utaló nyomok nem láthatók. A szegélyek jó állapotban vannak, a burkolat és a szegély közti hézag normális mértékűnek ítélhető.”

A megállapítás nem pontos, lásd magánszakértői vélemény 2.1 ábra e szakaszra vonatkozó fotók, melyen jelölésre került az aszfaltburkolat és a szegély elválása. Ezen a szakaszon szintén pályaszint emelés történt és a pályaszint emelés következtében a szegélyek a jelenlegi töltésszint fölé kerültek (lásd magánszakértői vélemény 3. ábra (mintakeresztszelvények és jellemző részletes keresztszelvények összehasonlítása).

 

A Geotechnikai szakvélemény 9, 10 pontjával magánszakértő egyetért.

Lényeges kiemelni, hogy ezen pontban rögzítésre került, hogy a zsugorodási mozgások a vékony aszfaltrétegeket, valamint a vékonyabb pályaszerkezetet képesek megrepeszteni.

A megállapítás – mely szerint vastagabb védőréteggel, vagy vastag szemcsés alapréteggel az épülő utak esetében ez a süllyedés vagy duzzadás kompenzálható – teljes mértékben helytálló.

A szakvélemény megállapítása: ?Jelen esetünkben is 30 cm vastagságú alapréteg épült csak, alatta durvaszemcsés védőréteg nem készülhetett vízzárási okokból, így az anyagban létrejövő térfogatváltozás ellen nem volt olyan réteg, mely tömörödésével – mint egy pufferréteg – felvette volna ezeket a mozgásokat. Az igen vékony, mindössze 4 cm vastag aszfaltrétegben így olyan húzófeszültségek ébredhettek, melyet a réteg értelemszerűen nem tudott elviselni.”

A megállapítás nem teljesen pontos, ugyanis mind az engedélyezési tervi pályaszint, mind a kiviteli tervi pályaszint a mértékadó árvízszint +1 m felett volt, így vízzárási okokból készülhetett volna vastagabb pályaszerkezet. A vastagabb pályaszerkezet hiányát magánszakértő a magánszakértői véleményben észrevételezte, erre a geotechnikai szakértői szakvéleményében javaslatot is ad. (lásd 12.pont Helyreállítási javaslatok)

A Geoechnikai szakvélemény 11. pontjával magánszakértő teljes mértékig egyetért. A Geoechnikai szakvélemény 12. pont Helyreállítási javaslatok. A geotechnikai szakértő a vizsgált kerékpárút kb. 7,5 km-es szakaszát 3 rész-szakaszra osztotta.

 1. 10+995 – 14+150 kmsz-ek közötti szakasz (Boldog – Vasúti híd között)

E szakaszra a pályaszerkezet elbontása után a geotechnikai szakértő a következő új pályaszerkezetet javasolja:

 • 4 cm AV-8 aszfaltbeton kopóréteg
 • 20 cm mechanikai stabilizáció, felső 5 cm-ben kiékelő réteggel
 • egy réteg két irányban teherhordó georács (legnagyobb nyílásméret: 40 mm, min. szakítószilárdság 20 kN/m) teljes szélességben fektetve 10 cm mechanikai stabilizáció
 • 30 cm meszes talajstabilizáció földmű koronaszint. A pályaszerkezet kialakítására az alábbi kiegészítéseket javasolom:
 • A geotechnikai szakértő – mivel ez nem kompetenciája – nem rögzíti, hogy az új pályaszerkezet milyen szinten kerüljön kialakításra (engedélyezési tervi pályaszerkezet, vagy a kiviteli tervben tervezett pályaszerkezet).

 • A kiviteli tervi megemelt pályaszerkezet ugyanis a szegélyeknél az ismertetett elválási problémákat okozza (lásd további rész-szakaszok).
 • A kerékpárút magassági vonalvezetését az engedélyezési terv szerint javasolom megvalósítani.

A Geotechnikai szakértő által javasolt meszes stabilizációs teljes mértékig megfelelő megoldás, rögzítve, hogy a keverék esetén a mésztartalmat részletes laboratóriumi vizsgálatokkal kell meghatározni, ugyanis a talajstabilizálásra alkalmas talajok az ÚT 2.1-222.2007 műszaki előírás alapján csak a kissé szervesnek minősített talajok (S-1), melynek szerves anyag tartalma 6 %-nál kisebb.

A pályaszerkezet kialakításánál az ÚT 21-203 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. tervezési előírás alapján az aszfalt burkolat vastagsága 2 rétegű legyen 60-80 mm vastagsággal. A tervezett 4 cm -es AC aszfaltburkolat nem felel meg a hivatkozott Útügyi műszaki előírásoknak (lásd magánszakértői vélemény 17-18 oldal).

Az aszfaltréteg vastagságának emelését alátámasztják a geotechnikai szakértő megállapításai az aszfalt réteg megállapításaira.

 1. 14+150 – 16+700 kmsz-ek közötti szakasz
 2. 16+700 – 18+539,91 kmsz-ek közötti szakasz

?A szakaszon tapasztalható kismértékű repedések további megnyílása már nem várható, a repedések szakszerű javítása elegendő megoldásnak ítélhető.” Ezen szakaszokra vonatkozó megállapításokat javasolom felülvizsgálni. Ezen szakaszokon – bár a töltés talaja kedvezőbb, mint az 1 .rész-szakaszon – is jelentős pályaszint emelés történt, melynek következtében az aszfaltburkolat és szegély elválás látható (lásd magánszakértői vélemény 2.1 és 3. ábrák).

Bár a repedések kisebb mértékűek, mint a hivatkozott ún. 1.rész-szakaszon, a lokális javításokkal a szerződésben rögzített I. osztályú minősítés nem biztosítható.

Az ún. 1. rész-szakaszon beépített módosított pályaszerkezet, illetve a 2,3 rész-szakaszon esetlegesen megtartandó pályaszerkezet jelentős inhomogenitást eredményez., ezért ezen szakaszok jelenlegi állapotú megtartását, vagy korrekcióját csak további részletes vizsgálatokkal lehet meghatározni.

Budapest, 2016. április 10.


 

A szakértő nagyon udvarias és többször kifejti, hogy a geotechnikai szakértésben esetenként leírtakkal teljes mértékben egyetért, de ….. és itt jön a lényeg: nagyon finoman, de határozottan felhívja a figyelmét arra, hogy ezen túlmenően más kérdések is döntően meghatározzák a jelenlegi (és mielőbb orvosolandó) állapotot és helyzetet. Amikor azt írja, hogy a ?megállapítás nem teljesen pontos?, ?a geotechnikai szakértő ? mivel ez nem kompetenciája ? nem rögzíti, hogy …?, ?az aszfaltburkolat nem felel meg?, ?aszfaltburkolat és szegélyelválás látható?.

Mintegy összegzésként is szerepelhetnének azok a mondatrészek, amelyekben leírja a szakértő, hogy a ?kerékpárút magassági vonalvezetését az engedélyezési terv szerint javaslom megvalósítani?, illetve amikor azt írja, hogy ?a lokális javításokkal a szerződében rögzített I. osztályú minősítés nem biztosítható?.

Kedves Olvasóim!

Szerintem ez az a rész, melyet ha elolvasnak és értelmezni tudnak, akkor még a fideszes droidok elszántsága is meginog és rájönnek arra, hogy toldozgatásnak- foltozgatásnak (semmilyen értelemben és viszonylatban) nincs helye.