Ki is lop akkor?

0
587

Vádaskodás alappal, vagy alap nélkül?

Horváth Richárdnak komoly fenntartásai van a közmunkásokkal szemben, mert volt olyan testületi ülés, ahol sikkasztással vádolta meg, gyakorlatilag kollektíven az összes Hatvanban dolgozó közmunkást.

Nem állított kevesebben, minthogy a reggel felvett lapátokat estére eladják. Hiányos jogi ismereteim alapján a Btk. – 372. § (1) szerint “Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el”.

Ez a kijelentés engem eléggé felháborított, ellentétben a testületi ülésen résztvevő képviselőkkel, mert egyik sem tiltakozott az igen bántó és diszkriminatív kijelentés ellen. Ezért közadat kérelemben elég konkrétan rákérdeztem arra többek között, hogy hány darab kézi szerszám tűnt el, ezeknek mennyi az értéke, történt e felelősségre vonás, stb.?

Kérem, figyelmesen olvassa el az általam feltett kérdéseket:

Tisztelt Jegyző Asszony!

Alulírott Bíró József az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő  adatigénylést terjesztem elő:

A Hatvanban működő közmunkaprogramon belül 2017 év első negyedévében mennyit költöttek kéziszerszámokra és védőfelszerelésekre? Havi bontásban kérem!

Hány darab kéziszerszám tűnt el, és pontosan mi? Mennyi az értéke az eltűnt szerszámoknak?

Hány darab védőfelszerelés tűnt el, és pontosan mi? Mennyi az értéke az eltűnt védőfelszereléseknek?

A közmunkások igazolhatóan, átveszik a rájuk bízott eszközöket?

A közmunkások vezetője felelősségre lett-e már vonva azért mert nem tud elszámolni az irányítása alatt dolgozó munkásoknak kiadott szerszámokkal?

Kit terhel az anyagi felelősség abban az esetben, ha a közmunkás nem tud elszámolni a részére átadott szerszámokkal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a kozadat@60lap.hu e-mail címre megküldeni.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Legnagyobb megdöbbenésemre, az alábbi választ kaptam:

Gyakorlatilag semmilyen kérdésre nem kaptam választ, így arra sem, hogy kit terhel a felelősség, mennyi az összes okozott kár, stb? ezért már a HATVANI SZOLGÁLTATÓINTÉZMÉNY vezetőjéhez Havassy Kálmánhoz fordultam, aki részben válaszolt kérdéseimre.

Ebből derült ki az is, hogy nem csak a közfoglalkoztatottaknak, hanem esetenként a saját dolgozóknak kiadott kéziszerszámok sem kerülnek vissza a raktárba a nap végén. Ez azért is meglepő, hiszen jól felkészült csoportvezetőt is foglalkoztat/foglalkoztatott a város, a közmunkások irányítására, akitől elvárható, hogy képes legyen a kéziszerszámokat megőriztetni.

Meglepett amikor válaszában az alábbiakat olvastam ? bár nem kérdeztem -, hogy bizony úgy tűnnek el értékes eszközök, hogy a tárolásukra használt raktárhelyiségen külső behatolási nyom nem található egy alkalommal sem. Most, ha csak simán végig gondolom? Kinek van ide kulcsa? Ugye vélhetőleg nem a közfoglalkoztatottaknak?

Akkor, hogy is van ez?

Úgy tűnik, a polgármester minden alap nélkül vádolta meg a közfoglalkoztatottakat? Mindegyikkel baja van, vagy csak azokkal, akik a közterület karbantartással foglalkoznak?

Tenne-e ilyen pejoratív kijelentést akkor is, ha a közfoglalkoztatott a hivatalban dolgozna, és sokak által csinosnak mondott szőke lenne az illető?

Polgármester úr!
Hátrább az agarakkal, és el kellene gondolkozni ezek után, hogy nyílt színen bocsánatot kérjen a megrágalmazottaktól
!

De, hogy ön is értse, kérjen bocsánatot a közfoglalkoztatásban dolgozóktól, hiszen ők azért dolgoznak nap mint nap, hogy tiszta járdán, tiszta cipővel tudjon kiszállni a luxusautói egyikéből.