A Bio-Pannónia Kft. követeléséről

Tisztelt érintettek!

Tekintettel a Bio-Pannónia Kft. a szolgáltatásához kapcsolódó állítólagos követelések miatt sok kérdés érkezett szerkesztőségünkhöz.

Az alábbiakról tudom tájékoztatni Önöket.

A Bio-Pannónia Kft. információim szerint 2012. szeptemberéig-ig végezte a településünk hulladékszállítási közszolgáltatását. Jelen felszólító levelek nem tartalmazzák pontosan, hogy a követelés milyen számlán alapul, annak mikori az esedékessége. Ezek nélkül rendkívül nehéz nyilatkozni arról, hogy a követelés jogos-e vagy sem.

A csatolt minta alapján kifogással tudják egyrészt vitatni a követelést, másrészről annak részletezését kérni.

Ezt azonban célszerű mindenkinek a saját nevében megtenni.

Amennyiben ennek során kiderül, hogy a levélben szereplő követelés nem áll fenn, úgy mentesülnek a fizetési kötelezettség alól. Ha azonban a követelés igazolhatóan jogos, akkor az elévülési idő lejárta előtt azt érvényesíteni tudják az adósokkal szemben. Az általános elévülési határidő 5 év, és mivel ezen esetekre a régi Ptk. szabályai vonatkoznak, így az írásbeli felszólítás vagy az engedményezés közlése megszakítja az elévülést.

A felszólító levélre az alábbi lehetséges választ lehet elküldeni, amit innen letölthet.