A tiltakozás ellenére döntöttek

Korábban már írtam a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átjátszásáról.

Mit ismeretes, parlamenti többséget igénylő döntéssel próbálták átadni a múzeumot az Országos Magyar Vadászkamara részére.

Akkor ez a tiltakozásoknak köszönhetően nem történt meg, de szinte biztosak lehettünk már akkor abban, hogy a fideszes fiúk itt nem fognak megállni.

A tegnapi napon, minden egyeztetés nélkül döntött a kormány, figyelmen kívül hagyva a korábbi tiltakozásokat.

Nem csak a parlament véleményére nem voltak kíváncsiak a fideszes “urak”, nem érdekelte őket a hatvani emberek véleménye sem.

Ez a fidesz Magyarországa.

Köszönjük, hogy semmibe vesznek minket, semmibe veszik a hatvani embereket, és a Hatvaniak érdekeit!

Itt olvashatja a Kormány határozatot.

A Kormány 1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről

A Kormány ? elismerve, hogy a hazai vadászati kultúra a magyar szellemi örökség elidegeníthetetlen része, és ezen kultúra megismertetése és továbbadása a jövő vadásznemzedéke kinevelésének elengedhetetlen eszköze ? annak érdekében, hogy a magyar vadásztársadalom szakmai alapon létrejött érdekvédelmi szervezete meghatározó szerepet kapjon az évezredes magyar  vadászhagyományok ápolásában, a XXI. századi fenntartható vadászathoz kapcsolódó etikus vadászati elvek, modern, környezettudatos ismeretek terjesztésében, egyetért azzal, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését 2018. január 1-jével az Országos Magyar Vadászkamara vegye át, továbbá hogy a feladatellátást szolgáló ingatlan ? a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételekkel együtt ? teljeskörűen kerüljön átadásra az Országos Magyar Vadászkamara részére;

Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján ? a nemzetgazdasági miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával ? tegye meg a szükséges intézkedéseket a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum fenntartói jogának, továbbá az állam kizárólagos tulajdonában álló, a hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett, természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alatt fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan vagyonkezelői jogának az Országos Magyar Vadászkamara részére történő ingyenes átadása érdekében, valamint ezzel párhuzamosan felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy ? a nemzetgazdasági miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával ? biztosítsa az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0003 azonosító számú projekt fenntartási kötelezettségeiből eredő tevékenységek elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtését és rendelkezésre állását;

Felelős:

nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő:

2017. december 31.

Felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak az Országos Magyar Vadászkamara által történő működtetéséhez szükséges források 2018?2022 között rendelkezésre álljanak a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetben az alábbi mértékben és ütemezés szerint:

  1. a)

a 2018. évben legfeljebb 231 171 700 forint, ebből 171 171 700 forint a Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló forrás átcsoportosítása útján,

  1. b)

a 2019. évben legfeljebb 201 171 700 forint,

  1. c)

2020?2022 között évente legfeljebb 171 171 700 forint.

Felelős:

nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

földművelésügyi miniszter

Határidő:

az a) alpont esetében a felmerülés ütemében a b) és c) alpont esetében a központi költségvetés tervezése során

Orbán Viktor

s.k.,

miniszterelnök