Miután sötétségbe borult Hatvan…

0
892

Súlyos szabálytalanságokat talált az OLAF Tiborcz közbeszerzéseinél!

Az uniós csaláselleni hivatal ügyészségi eljárást kezdeményezett, és azt is javasolta: az EB kérje vissza a projektekre adott 40 millió eurót.

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Európai Csalás Elleni Hivatal az Elios Innovatív Zrt. által 2011 és 2015 között elnyert, uniós forrásból fizetett közbeszerzésekkel kapcsolatban. A cégben, ebben az időszakban Orbán Viktor veje, Tiborcz István is érdekelt volt. A Wall Street Journal úgy értesült, az OLAF két éven keresztül vizsgálta az Elios Zrt.-t, 35 közbeszerzést néztek át, majd megállapították: súlyos szabálytalanságok történtek a szerződések odaítélésekor.

A vizsgált időszakban történt a hatvani közvilágítás hálózatának korszerűsítése is, így az is előfordulhat, hogy Hatvan is érintett lehet eben az ügyben.

2014. szeptember 3.-án Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester terjesztette testület elé, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül, nyílt pályázatot nyújtson be Hatvan város, a közvilágítási hálózatának korszerűsítése céljából.

Még a kivitelező kiválasztása, illetve a pályázat elbírálása előtt a szükséges auditori feladatokra a legkedvezőbb árajánlatot a Sistrade Kft. adta, bruttó 317.500,-Ft megbízási díjért, ezért a polgármester azt javasolta a testületnek, hogy ezzel a vállalkozással célszerű megkötni a megbízási szerződést.
A projekt várható összköltsége 313.214.426,-Ft. A támogatás mértéke ekkor 85%, azaz 266.232.262,-Ft, ezért a projekt megvalósításához 46.982.164,-Ft önerő is
szükséges, amely fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.

Idő közben kiderült, hogy nem kell önerő, hiszen a projekt támogatása 100%-os.
2014. október 02.-án a Pénzügyi bizottság átruházott hatáskörében eljárva, a képviselő-testület 646/2014. (VIII. 19.) számú határozata alapján indult, ?Hatvan város
közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése? elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.-t (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6.) nyilvánította.

A bizottság úgy gondolta, hogy az ajánlattevő alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontjai szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontján alapuló, 228.129.456.-Ft + ÁFA ajánlati ár összességében a legelőnyösebb érvényes ajánlat.

Ezek után 2505 db led lámpával sikerült sötétségbe borítania a várost a Nemzet vejének, hiszen az Elios Zrt. nyerte el a kivitelezési munkálatokra kiírt pályázatot, természetesen ebben közreműködött a már korábban kiválasztott Sistrade Kft. is.

A kapcsolat bizonyított a két cég között, tehát feltételezhető, hogy a Sistrade Kft. előzetes munkálkodása segítette az Elios Zrt-t.

Kérdés, hogy a most lezárult OLAF vizsgálat érinteni fogja-e Hatvant, hiszen egy ekkora összeg visszafizetése akár csődbe is viheti a várost.

Felettébb aggasztó, hogy sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, hiszen az Elios ügye csak egy a sok közül, mert az Öveges program kapcsán feltárt szabálytalanságok miatt is 40 milliós visszafizetési kötelezettsége van a városnak.

Ide kell sorolnunk azt a közel 40 milliós összeget is, amit a Vadászati Múzeum beruházás szabálytalanságai miatt kell visszafizetni, de nem mehetünk el szó nélkül a “Kórházper” 170 milliós összege mellett sem. A gyalázatosan elkészített kerékpárút, vagy a kalandpark beruházásánál tapasztaltak pedig, túl mennek minden határon.

Ezek után jogosan merül fel a kérdés, hogy törvényesen működtetik-e a várost?
Jogszerűek-e a beruházások kapcsán született döntések?

Természetesen a már elindított ügyek mellett, ezeket is vizsgálni fogom, és amennyiben szükséges, megteszem a szükséges jogi lépéseket is, ha ezt a polgármester nem teszi meg.

Kíváncsian várom, hogy ezekben az ügyekben vállalja-e valaki önként, a személyes, gazdasági és politikai felelősséget, vagy azt is nekem kell kideríteni?