A bűz elűz – Megoldás továbbra sem várható

Az áprilisi testületi ülésen szó volt többek között a Hatvanban terjengő bűzről, aminek eredetét nem tudják bizonyítani.

Mint mondták, a Lőrincihez és Hatvanhoz tartozó telepet a mérések alapján nem tudják egyértelműen okolni, mivel nem akkor készülnek a vizsgálatok, amikor bizonyítani lehetne, valójában ki a felelős a kialakult helyzetért.

Az üzemeltető közlése szerint nem ők a szag okozói, a környék lakosai viszont egyértelműen tudni vélik, hogy máshonnan nem érkezhet a sokszor elviselhetetlen szag.

Megoldás továbbra sem várható, hiszen azokkal a vizsgálatokkal nem fognak semmire sem menni, amiket ez idáig végeztek.

Az országos média is foglalkozik már az üggyel, – jelzem ez nem én voltam – de úgy tűnik, hogy ez is kevés lesz a bűz elűzésére.

Problémának tartom, hogy a hivatal munkatársai nem tudják mi az, amit elmondhatnak, és mi az, amit nem, amikor a testület tagjait tájékoztatják.

De problémás az is, hogy egy ilyen lerakó működhet alig 900 méterre a lakott területtől!

Azt nem tudni, hogy mikorra várható megoldás, de egy biztos, Hatvan és Lőrinci korábban hozzájárult a működéshez, pedig a szaghatás már akkor is fennállt, most meg széttárják a kezüket.

Hatvan Város Jegyzője így indokolta a hozzájárulást.

Hatvan Város Önkormányzat Jegyzője 20021/2011. számú szakhatósági állásfoglalását illetve kifogásait az alábbiak szerint adta, illetve tette meg:

„A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (székhely: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.) kérelmére a Hunviron Energia és Környezetgazdálkodási Kft. (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 197/a.; a továbbiakban: Hunviron) által elkészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja tárgyában az eljárás lezárásához a helyi környezet- és természetvédelmi szakkérdésekre kiterjedően hatóság részéről hozzájárulok azzal a feltétellel, hogy a Hunviron a további működése során a levegő terhelés (bűzhatás) lakosságot zavaró mértékét szüntesse meg.”

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által benyújtott a Lőrinci 071 hrsz. és Hatvan 0442 és 0443 hrsz. alatti ingatlanokon található hulladékkezelő és hasznosító teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció tárgyában a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 32/A. § (1) bekezdése, illetve a 4. számú melléklete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (2) bekezdése alapján megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása ügyében. Beadványához csatolta a benyújtott dokumentáció egy példányát.

A levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) számú helyi önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett módon lehet szállítani, tárolni és kezelni a bűzös anyagot.

Hatóságom a következő kifogást rögzíti a tevékenységgel kapcsolatban:

Véleményünk szerint a Hunviron Lőrinci, Hatvani telephelye eddig sem, illetve jelenleg sem működik úgy, hogy annak szaghatása ne lenne zavaró hatással a lakosságra. Az elkészített felülvizsgálati dokumentáció alapján nem látunk garanciát arra vonatkozóan, hogy a lakosságot nagymértékben zavaró kellemetlen szaghatás a jövőben megszűnne.

Jelen ügyben környezet- és természetvédelmi szakhatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét a Rendelet 4. számú mellékletében lévő táblázat 4. pontja szerint jelölte ki.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.”

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve H-NU/3143-

2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység folytatásához hozzájárult.

Most akkor mi is van? Tényleg nem tehettek volna semmit?

Véleményem szerint, csak annyit kellett volna a hatvani lakosok érdekében tenni, hogy megtagadják a hozzájárulást.

Nem mellesleg született egy olyan döntés is, ami reményt adhatott volna a közelben lakóknak, de ennek ellenére tovább működhet a telep.

H A T Á R O Z A T

A Hunviron Energia- és Környezetgazdálkodási Kft. (1142 Budapest, Dorozsmai út
197/a., Cg. 01-09-062570; a továbbiakban: Környezethasználó) – a KTVF: 2847-2/2009.,
KTVF: 6500-4/2010., számokon módosított, KTVF: 6500-7/2010. számon kijavított
KTVF: 7416-8/2006. számon egységes környezethasználati engedély alapján, a Lőrinci 071
hrsz. és Hatvan 0442, 0443. hrsz-ú ingatlanokon található Lőrinci Hulladékkezelő Telepen
végzett – tevékenységét, az egységes környezethasználati engedélyben foglalt
követelmények és elírások ötéves a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásnak lezárásaként
megtiltom.

Ennek ellenére a fellebbezéseknek köszönhetően folyamatosan engedélyezik a tevékenységet.

https://hunviron.hu/_files/200000026-06b0107a87/14148-2-2015.pdf