Levelet kaptam life

Kép forrása: google.hu

Egy igen érdekes, fenyegetőnek tűnő levet kaptunk Csikász Gábortól, Horváth Richárd tanácsadójától.

Természetesen a levelet változtatás nélkül közöljük tanúságként, hogy járhat az, aki túl mélyre ás, és olyan tyúkszemekre tapos ami egyes embereknek fájó lehet.

Viszont mielőtt elolvassa valaki, le kell szögeznünk, hogy azért vállalunk felelősséget, amit leírunk vagy mondunk, és nem azért, amit valaki átértelmezve gondol, vagy mond róla.

Persze meg lehet sértődni, ha valaki magára veszi a kérdésekben megfogalmazottakat, és annak ellenére, hogy Csikász Gábor tényként véli felfedezni írásunkban a vele kapcsolatos kérdéseket, mégis azt gondoljuk, hogy igen fontos leszögezni, nem állítottuk hogy bármihez köze lett volna, csupán kérdésként fogalmazódott meg bennünk. Nem véletlenül!

Természetesen elfogadjuk, azon állítását, hogy nem volt a három évre elítélt Mengyi (Voldemort nagyúr) tanácsadója, vagy csapatának tagja, én sem állítottam, csak ezek a tiszaújvárosi hírek, ahol jobban ismerik mint Hatvanban. Egyelőre!

Ezen igyekszünk változtatni!

Ha nem volt Mengyi tanácsadó testületének tagja, akkor nem volt. Biztos így van.

Kép forrása: google.hu

Nem állította senki, hogy bármihez is köze lenne Csikász Gábornak, csupán Hatvanba érkezése keltett gyanút, és így sok megválaszolatlan kérdés van körülötte.

Aki havi 500.000.-Ft fizetésért heti két napot dolgozik Hatvanban, annak a személye körül bizony sok furcsa kérdés merül fel, amit továbbra is vizsgálni fogunk.

Így sorra fog kerülni hatvani kapcsolata, a tiszaújvárosi testületben végzett munkája, valamint az, hogy milyen tevékenységet folytatott korábbi munkahelyén, kinek a tanácsára lett aljegyző közeli hozzátartozója, és még sorolhatnánk a kérdéseket, de igyekszünk minden kényes kérdést tisztázni, miután közérdekű adatigénylésünkre megérkeznek a válaszok Tiszaújvárosból.

De csak azért, mert a hatvani embereknek joguk van tudni, hogy kikkel veszi körül magát Horváth Richárd.

És nem riaszt el egy számunkra fenyegetőnek tűnő levél a további vizsgálódástól.

Van mit, hiszen az internet nem felejt.

És ezt nem mi közöltük le.

https://forum.index.hu/Article/showArticle?go=17514522&t=9024489

http://www.kulcsmagazin.hu/cikk.php?id=3190

Akinek vaj van a fején, nem menjen a napra.

ui: bocs 🙂

És itt a levél

“Bíró József szerkesztő

www.60lap.hu

Hatvan

Árpád u. 36.

3000

Tel.: +36/20/9683702

Tisztelt Bíró úr!

A tegnapi napon (2019. március 5.) jutott tudomásomra, hogy a „60lap.hu WEB oldalon a „Korrupciógyanús ügyekbe keveredhet a későbbiekben Horváth Richárd” c. írásában (feltételezem, hogy ön írta, mivel jegyzi is azt) a következő valótlanságokat állította rólam (szó szerint idézem):

„…Horváthnak szüksége volt valakire, aki hozzáférhet a fejlesztési pénzekhez, mert ő képtelen rá, ezért lehetett szüksége Csikászra, aki Tiszaújvárosból, a hírek szerint egyenesen a három évre elítélt Mengyi „Voldemort nagyúr” Roland csapatából érkezett…”

továbbá azt írja még, hogy:

„…Azt egyelőre nem tudni, hogy a Tiszaújvárosból Hatvanba importált Csikásznak van-e köze a brutális áremeléshez, ahogyan azt sem, hogy volt-e ebben szerepe Mengyi „Voldemort nagyúr” terveinek.

Horváth, Csikász és Mengyi „Voldemort” Roland kapcsolatát még vizsgáljuk, hiszen már eddig is érdekes összefonódásokat találtunk!…”

A brutális áremelésnél a Sportcsarnok 3,6 milliárd forintos építési költségeire gondolt, mint az írásából kiolvasható.

Ön az írásában összekötött engem és Dr. Mengyi Rolandot a „Voldemort nagyúr” csapatának tagja megjelöléssel, ezzel az elnevezéssel hozott engem így összefüggésbe a Vele szemben elindított, a „közbeszédben” korrupciós ügyként megjelenő, I fokú bírósági ítélettel.

Az írásával azt a látszatot keltette, mintha én még jelenleg is kapcsolatban állnék Dr. Mengyi Rolanddal és mivel Őt első fokon bűnösnek találta a bíróság, azt sugalmazza, hogy ehhez nekem közöm van, mint „csapatának” a tagja, illetve tanácsadóként Hatvanba azért kerültem, hogy a fejlesztési pénzekhez rajtam keresztül férjenek hozzá.

 A cikkben írtak – különös tekintettel a másik, Ön által írt cikkre (http://www.60lap.hu/2019/02/24/lathatatlan-tanacsadokkal-keszult-a-koltsegvetes/?fbclid=IwAR151i2oFfp3OuY6PlR55XdLE6BIxZOO9y6BR8PzjbS-q9qQu4b56eQZg6I) – azt a látszatot keltik az olvasókban, hogy jómagam is törvénytelen módon, mi több bűncselekmény(ek) megvalósítása útján járok el. Ez sérti az emberi méltóságomat, becsületemet és jó hírnevemet.

Mindez valótlanság!

Ezúton tájékoztatom, hogy soha, semmilyen kapcsolatom nem volt az ön által említett „fejlesztési” forrásokkal.

Tájékoztatom továbbá, hogy nem voltam tagja – miként leírja – „a három évre elítélt Mengyi „Voldemort nagyúr” Roland csapatának, semmilyen közöm nincs a büntető ügyhöz és annak szereplőihez. Bár nem tudni, hogy Ön mit ért a „csapat” fogalma alatt, de e kifejezés is erősíti az Ön cikkének azon egyértelmű sugallatát, hogy én is kvázi bűnöző és törvényszegő személy vagyok, akitől tartaniuk kell a hatvaniaknak is. Sajnos azonban Ön szándékosan fogalmaz félreérthetően és homályosan.

Kijelentem tovább azt is, hogy a Sportcsarnok beruházásával kapcsolatos fejleményekhez semmilyen közöm nem volt a múltban, mint ahogy a jelenben sincs! 

Tanácsadóként (több mint 20 éves önkormányzati tapasztalattal) különösen fontos számomra a szakmai alapokon, a jogszabályoknak megfelelő és azokon alapuló feladatellátás, ezért sem engedhetem, hogy olyan írások, közlések jelenjenek meg rólam, melyek egyrészt nem kötődnek hozzám, másrészt, aminek tartalma rám nézve valótlan és alkalmas a jó hírnevem, becsületem és méltóságom megsértésére!

Az írása megsérti a Ptk. 2:43. § d) pontjában megnevezett személyiségi jogaimat, mivel e cselekmény alkalmas a becsületem, jó hírnevem, emberi méltóságom megsértésére és hátrányosan befolyásolja a társadalmi megítélésemet!

Kiemelem azt is, hogy az Ön cselekvősége alkalmas a Btk. 226. §-ban foglalt rágalmazás vétsége (2) bekezdésben foglalt súlyosabban minősülő esetének és 227. §-ban foglalt becsületsértés vétségének megállapítására.

Előzőek alapján felszólítom, mint szerkesztőt és az írás szerzőjét (a honlapon megjelölt név alapján), hogy legkésőbb 2019. március 7-én 16:00 óráig a fenti írásából a személyemet érintő részeket – melyeket pontosan megjelöltem jelen levelem elején – távolítsa el, továbbá nyilvánosan kérjen legkésőbb 2019. március 8-án. 16:00 óráig elnézést tőlem melyet, jelentessen meg a „60lap.hu” WEB oldalon is. Az elnézéskérésben kerüljön megjelölésre, hogy valótlanul állította azt, hogy azért hívott Horváth Richárd polgármester Hatvanban, mert én hozzáférek a fejlesztési forrásokhoz, továbbá az is, hogy Dr. Mengyi Roland büntető ügyével valótlanul hozott kapcsolatban, mint „Voldemort nagyúr” csapatának tagja, amelyhez semmi közöm nincs és valótlanul sugallta azt is, hogy érintett vagyok bármilyen korrupciós ügyben, illetve, hogy közöm lenne a Sportcsarnok beruházás bármely részletéhez is!

A határidő eredménytelen letelte esetén polgári jogi és büntetőjogi úton fogok igényeimet érvényesíteni és különösen elégtételt kérni nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, becsületsértés és jó hírnév megsértése miatt.

Amennyiben a jelen levélben megjelölt kéréseim nem kerülnek teljesítésre, azt úgy értékelem, hogy teljes mértékben elismerte a magatartása jogsértő mivoltát.”

Csikász Gábortól persze nem szándékozunk megvonni semmit, főleg nem írásaink értékelését, de ezt megteszi más is!

Továbbá felhívnám figyelmét arra, hogy én nem csak most nem tanúsítottam jogsértő magatartást, hanem korábban sem.

Rólam ez elmondható!