Elképesztő pénzszórás

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság közel fél millió forintot dobott ki az ablakon, természetesen mind ezt, saját hatáskörben.

A hivatal felújítása során, a homlokzatra 6 db kép került, és az elkészített falképeket a felrakásukkal együtt rendben ki is fizették.

Hiba csúszott a kivitelezésbe, és ennek okán a képek mállottak, több helyen felhólyagosodtak.

Az előterjesztést annak ellenére elfogadták a bizottság tagjai, hogy külön fel lett hívva a figyelmük arra, hogy egy hibás teljesítés miatti garanciális munkánál nem lenne szabad egy forintot sem kifizetni.

Amit elfogadtak az a következő:

A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) épületének a homlokzatán lévő falképeket a Fábián Képzőművészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. készítette 2014-ben. Fábián Dénes Zoltán festőművész szavatossági javítás keretében a 6 db kép újra készítését, festését elvégezte. A meglévők bontására és az új képek elhelyezésére az alábbi árajánlatok kerültek bekérésre a képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján:

Norma-Bau Építő Kft. 444.500,- Ft

Füziexportbau Kft. 495.300,- Ft

DONANDMEN-BAU Kft. nem adott árajánlatot

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) épületének a homlokzatán a Fábián Képzőművészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás Király utca 101.) által szavatossági javítás keretében újra elkészített 6 db falkép cseréjével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a „vagyongazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Természetesen próbálták menteni a menthetetlent, Kondek képviselő azt találta mondani, hogy a természet hibás mert esik az eső, és a szél a házak tetejét is megrongálja. Azt nem sikerült megfejtenem, hogy ennek mi köze egy rosszul elvégzett munkához.

Úgy néz ki, hogy a hozzá nem értés, a város vagyonával való gazdálkodás rovására megy.

Megengedhetetlen, hogy így bánjanak Hatvan Város vagyonával, még akkor is, ha nem túl nagy összegről beszélünk, hiszen az egyébként is billegő lábakon álló költségvetés számai tükrében, minden forint kifizetését meg kell gondolni. Ha jogtalan, akkor meg pláne.

Tudom, hogy a 2019 évi költségvetést sikerként próbálja beállítani a polgármester, de akkor, amikor a költségvetés sorai között a hiány úgy kezdődik, hogy három milliárd forint, jobb volna aggódni a felelőtlen gazdálkodás miatt.

És ez az eset, csak egy, a sok közül!