Gondolatok a decemberi testületi ülésről

Kép forrása: google.com

Bár eltelt egy hónap, végre sikerült a 2019. december 12-én megtartott testületi ülés jegyzőkönyvét közkincsé tennie a Hivatalnak.

Ami nagyon szúrja a szemem, az alábbi előterjesztés, és a benne leírtak.

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY TÖBBLETFELADAT

ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PÉNZÜGYI FEDEZETTEL KAPCSOLATOS

DÖNTÉSRŐL

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének

700/2019. (XII. 12.) számú határozata

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u.2.) intézményi költségvetésébe az intézmény által a 2019. évben elvégzett kivitelezési munkák és eszközbeszerzések költségeinek megtérítése érdekében 30.418.472,- Ft-ot átcsoportosít Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között biztosított „Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés” költségsorról 15.000.000,- Ft összegben, a Közös Önkormányzati Hivatal feladatai „Rehabilitációs foglalkoztatottak” költségsorról 11.418.472,- Ft, továbbá a „Közterület-felügyelet” költségsorról 4.000.000,- Ft összegben.”

Ugye mindenki érti!

A hatvani Szolgáltató Intézménynek adnak többletfeladat ellátására nem kevés pénzt.

Ez önmagában még nem lenne akkora gond, ha nem olyanoktól vennék el a pénzt, akik talán a legjobban rászorulnak.

Az Általános iskolai és kollégiumi étkeztetéstől 15.000.000.-Ft-ot vonnak el, de itt nem állnak meg, további 11.418.472.-Ft-ot a Rehabilitációs foglalkoztatottaktól adnak át a Szolgáltató Intézménynek.

A mára magát Kereszténynek, sőt “demokratának” valló Horváth Richárd, a legelesettebbektől, a legjobban rászorulóktól veszi el a pénzt.

Ami viszont egészen elképesztő, az az, hogy mindezt Palik Józsefné a “demokratikus ellenzék” egyetlen, listáról bejutott képviselője meg is szavazott!

Az még jobban árnyalja a helyzetet, hogy a Fidesz képviselői nem támogatták ezt az előterjesztést.

Nagy kérdés, hogy Palikné miért állt Horváth Richárd mellé a rászoruló, elesett emberekkel szemben.

Lehet, hogy egyszer ezt is megtudhatjuk!