Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

A weboldalaink szolgáltatásait Ön többféle módon használhatja.

hirdetések, információk, hírek keresésére és azok megosztására,

a rendszerünk segítségével másokkal való kommunikációra vagy új tartalom létrehozására.

Fontos tudni, hogy a portál regisztrációs folyamatának elindítása önkéntes, viszont az űrlap mezők kitöltése kötelező.

Adatai törlését bármikor kérheti a kapcsolat menüpont alatt!

Azáltal, hogy Ön személyes információkat oszt meg velünk, szolgáltatásainkat korlátozás nélkül ingyenesen használhatja.

Mivel igénybe veszi szolgáltatásainkat, fontosnak tartjuk, hogy tisztában legyen azzal, hogyan használjuk fel az információkat, illetve azzal, hogy miként óvhatja meg személyes adatait.

Adatvédelmi irányelveink:
A megadott adatok kezelésére jogosult személy a honlap szerkesztője.
Az adatkezelés időtartama a regisztráció kezdetétől, az adatok törléséig, illetve annak kéréséig érvényes.

Milyen információt gyűjtünk Önről, és miért gyűjtjük az információkat?

Hogyan használjuk fel az ilyen információkat?

Ismertetjük az általunk kínált lehetőségeket, ideértve a regisztrációhoz kötött információkhoz való hozzáférést, illetve az információk frissítésének módjait.

Személyes adatainak védelme fontos számunkra, így függetlenül attól, hogy Ön új vagy régi felhasználója oldalainknak, kérjük, szánjon rá időt, hogy megismerje, és vegye fel velünk a kapcsolatot, ha valamilyen kérdése merülne fel adatai kezelésével illetve egyéb tevékenységünkkel kapcsolatban.

Az általunk gyűjtött adatok

Az adatokat kétféleképpen gyűjtjük:

Az Ön által megadott adatok:

Például több szolgáltatásunk igénybevételéhez is szüksége van regisztrációra oldalainkon.

Amikor Ön regisztrál, személyes adatai megadását kérjük, így nevét, e-mail címét, lakhelyét, telefonszámát.

Ha az általunk kínált funkciók minden előnyét ki szeretné használni, akkor a nyilvánosság számára is láthatók egyes adatai.

A weboldalaink használata során megszerzett adatok.

Adatokat gyűjthetünk, hogy Ön milyen szolgáltatásainkat veszi igénybe és, hogy Ön azokat hogyan használja, például amikor felkeres egy, a hirdetési szolgáltatásainkat használó weboldalt, vagy amikor megtekinti híreinket, vagy rákattint hirdetéseinkre és az általunk szolgáltatott tartalomra.111

Az ilyen adatok a következőket tartalmazzák:

Eszközadatok

Eszköz specifikus adatokat gyűjthetünk (így az Ön hardverére, az operációs rendszerének verziójára is).

Naplóadatok

Szolgáltatásaink igénybevételekor, illetve az általunk szolgáltatott tartalom megtekintésekor automatikusan szervernaplókban gyűjthetjük és tárolhatjuk bizonyos adatait.

Az ilyen adatok között a következők szerepelhetnek:

a szolgáltatásaink igénybevételének módjára vonatkozó adatok, például a keresési lekérdezések, IP-cím, hardverbeállítások, a böngésző típusa és nyelve, a lekérés dátuma és időpontja és a hivatkozó URL.

Az Ön böngészőjének egyedi azonosítására alkalmas cookie-k.

Helyben tárolt adatok

Az adatokat (például a személyes adatokat) helyileg is gyűjthetjük és tárolhatjuk az eszközén mechanizmusok segítségével, mint böngészők internetes tárterületén és az alkalmazásadatok gyorsító tárain.

Cookie-k és névtelen azonosítók

Hogyan használhatjuk fel az összegyűjtött adatokat?

A szolgáltatásainkból összegyűjtött adatokat szolgáltatásaink nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a felhasználóink védelmére használjuk fel.

Amikor felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizhetjük az Önnel folytatott kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen az Ön lehetséges problémáinak a megoldásában.

E-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassuk Önt.

Az adatoknak a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt az Ön hozzájárulását kérjük.

A szervereinken tárolt személyes adatokat az Intrex Hostig Kft. szerverein tároljuk.

Átláthatóság és a választás lehetősége

Az embereknek különféle adatvédelmi aggályaik merülhetnek fel. A mi célunk az, hogy érthetővé tegyük, milyen adatokat gyűjtünk, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson adatainak felhasználásával kapcsolatban.

Lehetősége van például a következőkre:

Az Ön Fiókjához kapcsolt adatok áttekintése és ellenőrzése valamint azok módosítása.

Hirdetési beállításainak a hirdetési beállítások kezelőjével történő megtekintése és szerkesztése, például hirdetése törlése, vagy módosítása.

Itt arra is lehetősége van, hogy egyes szolgáltatásainkról leiratkozzon.

Beállíthatja azt is, hogy böngészője az összes cookie-t letiltsa, így azokat is, amelyek szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak, vagy azt, hogy böngészője jelezze, ha valamilyen cookie-t helyezünk el.

Azonban, számos szolgáltatásunk nem működik megfelelően akkor, ha Ön nem engedélyezi a cookie-k használatát.

Az Ön által megosztott adatok

Szolgáltatásunk lehetővé teszi adatainak másokkal való megosztását.

Amikor nyilvánosan osztja meg az adatokat, akkor az ilyen adatok indexelhetővé válhatnak a keresőmotorok számára.

Szolgáltatásaink többféle lehetőségeket kínálnak Önnek tartalma megosztására és eltávolítására.

A személyes adataihoz való hozzáférés és a személyes adatainak frissítése

Arra törekszünk, hogy Ön hozzáférhessen személyes adataihoz, azt bármikor módosíthassa, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat.

Amennyiben személyes adatai tévesen szerepelnek rendszerünkben, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy Ön ezeket a téves adatokat mielőbb frissíthesse vagy törölhesse.

Kivéve ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni jogszabályban előírt célokra.

Ha biztosítani tudjuk az adatokhoz való hozzáférést és az adatok helyesbítésének lehetőségét, akkor ezt díjmentesen tesszük.

Célunk az, hogy szolgáltatásainkat olyan módon nyújtsuk, amely védelmet biztosít az adatok véletlenszerű vagy rosszindulatú megsemmisülésével szemben. Emiatt előfordulhat, hogy miután törölte adatait szolgáltatásainkból, nem töröljük azonnal az aktív szervereinken lévő példányokat, és az adatok megmaradhatnak biztonsági rendszereinkben.

Az általunk megosztott adatok

Más vállalattal, szervezettel vagy személlyel nem osztjuk meg a személyes adatokat, kivéve, ha az alábbi körülmények valamelyike áll fenn:

Az adatmegosztás az Ön beleegyezésével történik

A személyes adatokat akkor osztjuk meg vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha ehhez rendelkezésünkre áll az Ön hozzájárulása.

A rendszergazdákkal, administrátorokkal történő adatmegosztás

A rendszergazdának, adminisztrátoroknak lehetősége nyílhat a következőkre:

-a fiókjával kapcsolatos statisztikák megtekintése.

-a fiókjához tartozó jelszó módosítása.

-a fiókjához való hozzáférés felfüggesztése vagy megszüntetése.

-a fiókja részeként tárolt adatokhoz való hozzáférés, illetve az ilyen adatok megőrzése.

-fiókadatainak megszerzése, annak érdekében, hogy biztosíthassa a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, jogi eljárásoknak vagy végrehajtható közigazgatási intézkedéseknek való megfelelést.

-az Ön adatainak vagy adatvédelmi beállításainak törlésére vagy szerkesztésére való lehetőség korlátozása.

Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk felhasználóinkat a birtokunkban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

Hatály

Adatvédelmi irányelvünk az általunk kínált valamennyi szolgáltatásra, ideértve a más webhelyeken kínált szolgáltatásokra (például hirdetési szolgáltatásainkra) is alkalmazandó, de nem terjed ki az olyan szolgáltatásokra, amelyre olyan külön adatvédelmi irányelv vonatkozik, amely nem foglalja magában a jelen Adatvédelmi Irányelvet.

Adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak más vállalatok vagy személyek által kínált szolgáltatásokra.

Adatvédelmi Irányelveink nem terjednek ki azon egyéb vállalatok és szervezetek információs gyakorlatára, akik a szolgáltatásainkat reklámozzák és akik a kapcsolódó hirdetések szolgáltatásához és nyújtásához cookie-kat, és más technológiai megoldásokat alkalmazhatnak.

Végrehajtás

Ha írásos panaszt kapunk, felvesszük a kapcsolatot a panaszt benyújtó személlyel annak érdekében, hogy nyomon tudjuk követni a panasszal kapcsolatos eljárást.

Az olyan panaszok rendezése érdekében, amelyeket a személyes adatok átadásával kapcsolatban nyújtottak be, és amelyeket nem tudunk közvetlenül felhasználóinkkal megoldani, együttműködünk az illetékes szabályozó hatóságokkal, ideértve a helyi adatvédelmi hatóságokat.

A jelen Adatvédelmi Irányelvben biztosított jogait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem csökkentjük vagy korlátozzuk.

Összegzés
A portál szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

Adatkezelés: ( a 2011. évi CXII. Törvény 20. §-a alapján )
Személyes adatait a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kezeljük.

Személyes adatait harmadik fél számára nem adjuk át, kivéve ha ezt törvény előírja.
Személyes adatnak minősül: neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, IP címe.

Az oldalon regisztráló hozzájárul, hogy a regisztrációkor megadott e-mail címre az üzemeltető hírlevelet küld.
Az oldalon található kérdőívek kitöltésével és annak elküldésével, a kérdőívet kitöltő hozzájárul adatainak kezeléséhez, és további értesítés nélküli válasz fogadásához.
Üzemeltető a mindenkori hatályos magyar jogszabályok ( 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ) valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján jár el, továbbá a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján és csak és kizárólag pontos jogkövető magatartást folytat.

Jogorvoslat

A 2011. évi CXII. törvény alapján:

Az érintettek jogai és érvényesítésük

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak ? a kötelező adatkezelés kivételével ? törlését vagy zárolását.

15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá ? az érintett személyes adatainak továbbítása esetén ? az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló ? és ennek alapján a tájékoztatási ? kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

(4)5 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett ? a 14. § c) pontjában foglaltak szerint ? kéri;

c) az hiányos vagy téves ? és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

18. § (1)6 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából ? beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.