Szerzői jogok

A 60 Lap.hu online portálján található tartalom Bíró József (?kiadó?) a továbbiakban (60 Lap.hu), szellemi tulajdona.

A 60 Lap.hu fenntart minden, az oldalak bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és annak terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A 60 Lap.hu tartalmának egyes részeit ? kizárólag saját felhasználás céljából ? merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a 60 Lap.hu így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A 60 Lap.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A 60 Lap.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A 60 Lap.hu-tól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.60lap.hu név, továbbá a ?60 Lap? név a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál bejelentett és engedélyezett név, ezért szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása ? a hivatkozás kivételével ? kizárólag a 60 Lap.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A más oldalakról honlapunkon felhasznált hírek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A 60 Lap.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.